01 Ubuhle Bakho 05:08 02 Ngikhulumeleni 05:21 03 Intomb' Ingalile 04:46 04 Ukhalelani 06:13 05 Uma Nginawe 04:30 06 Washeshe Wagana 05:18 07 Ngiyesaba 04:45 08 Qamb' Amanga 04:43 09 Isethembiso 04:59


Ilul' Iqondile Lento Wath' Ufun' Ukungana Umaqondana Sengijikelwe Nanguwe Kanti Wena Wenzani? Wanginyundela Uma Wengane Ekhenana Ungangishiy Hlonipha Abany' Abant Umaqondana Remix


01 Buyel Ekhaya 04:22 02 Angisathembi Lutho 04:20 03 Vuma 04:14 04 Soyitshela Kanjani 04:29 05 Uphelele 04:28 06 Ngenzenjani 03:10 07 Kanti Nguwe 04:31 08 Asibuyel Emuva 04:31 09 Eniniva 04:31 10 Ngcono Lapho 04:30 11 Fela 05:17 12 Asibuyel Emuva (Remix) 05:32
Isingqazu